In mijn dissertatie kwam met name Paulus’ brief aan de Galaten aan de orde. Daarna trokken andere kleine brieven van Paulus mijn aandacht. De brieven aan de Filippenzen, de Tessalonicenzen, Filemon en de Pastorale brieven werden door mij in commentaren besproken. Toen werd ik ook geconfronteerd met het probleem van de (in-)authenticiteit van sommige brieven en ik wijdde er enkele artikelen aan.

Door mijn medewerking aan het Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme leerde ik het werk van theologen uit vroeger tijd kennen. Over vijftien hoogleraren of predikanten die naam hadden gemaakt, schreef ik een artikel. Over het leven en werken van twee van hen, Willem Christiaan van Manen en Adriaan van Veldhuizen, schreef ik een boek.

In de loop der jaren werd ik steeds meer gefascineerd door de brief aan de Filippenzen en door de stad waar die mensen gewoond hebben. Ik ging er steeds vaker heen en ik probeerde zo veel mogelijk informatie te verzamelen. Dat resulteerde in een boek over Filippi dat in 2009 verscheen. Een uitgebreidere Engelse editie werd gepubliceerd in 2013.

Het was mij inmiddels opgevallen dat in het christendom, in ieder geval in Filippi, allerlei elementen uit andere religies waren opgenomen. Hetzelfde verschijnsel was ik ook al op het spoor gekomen in de islam. Ook in de Koran vinden we elementen die uit oudere tradities stammen. Ik 2007 was ik begonnen met het vertalen van de Koran, en zo kon ik dat fenomeen beter in kaart brengen. Zowel voor het christendom als voor de islam wil ik dat nog graag uitgebreider onderzoeken. De achterliggende vraag is dan wat het unieke van het christendom of van de islam is als er zoveel van oudere tradities is overgenomen. Begin 2015 publiceerde ik een vertaling van de Koran. Januari 2016 verscheen de tweede druk bij uitgeverij Skandalon, in 2019 verscheen een derde druk. Begin 2017 is er, ook door uitgeverij Skandalon een Uitleg bij de Koran gepubliceerd en daarvan verscheen in 2021 een tweede druk. Inmiddels werd mijn aandacht steeds meer getrokken door de overeenkomsten en verschillen tussen christendom en islam en over een detail daarvan schreef ik Jezus in christendom en islam dat in 2021 door Skandalon werd uitgegeven.