Geboren in 1943 in Den Haag. Daar heb ik het ’s Gravenhaagsch Christelijk Gymnasium (nu Gymnasium Sorghvliet) bezocht.

In 1969 behaalde ik het kandidaatsexamen theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, en in hetzelfde jaar werd ik predikant van de Gereformeerde Kerk in Rotterdam-Heyplaat.

In 1973 slaagde ik voor het doctoraal examen. In dat jaar werd ik predikant van de Gereformeerde Kerk in Maartensdijk, later opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland.

In 1979 promoveerde ik op een nieuwtestamentisch onderwerp, en in hetzelfde jaar begon ik aan een studie Semitische talen aan de Universiteit van Amsterdam. Die studie zette ik nog enkele jaren voort aan de Universiteit van Leiden.

Mijn arbeid als predikant van Maartensdijk werd in 1982-1983 onderbroken door een verblijf in de Verenigde Staten als gasthoogleraar aan het Bryn Mawr College (PA).

In 1993 werd ik op medische gronden afgekeurd voor het werk van predikant. Ik begon toen Arabisch te studeren. Naast allerlei  publicaties over andere onderwerpen resulteerde die studie in een vertaling van de Koran die in het voorjaar van 2015 verscheen.