EEN VEELZEGGENDE SELECTIE

 

ALGEMEEN

Wegen naar Rome. Zoektocht naar het hart van religie, Middelburg: Skandalon, 2023.

 

BETREFFENDE DE ISLAM

Jezus in christendom en islam, Middelburg: Skandalon, tweede druk 2022.

Jezus in christendom en islam, Middelburg: Skandalon, 2021. 

De Koran, heilig boek van de Islam, derde gecorrigeerde druk, Vught: Skandalon, 2019. Verkrijgbaar bij de uitgever, Skandalon en via de boekhandel..

Wat Bijbel en Koran leren over Jezus, Volzin 16,6 (2017), 40-42.

Uitleg bij de Koran, Vught: Skandalon, 2017. 

De Koran, heilig boek van de Islam, tweede, geheel herziene drukVught: Skandalon, 2016. Verkrijgbaar bij de uitgever, Skandalon en via de boekhandel.

De Koran, heilig boek van de Islam. Maartensdijk: Verhoef, 2015.

Samen op zoek naar antwoorden. Dalili. Nederlands-Arabisch tijdschrift 3 (2005) 22.

Er is nooit een simpel antwoord!Dalili. Nederlands-Arabisch tijdschrift 2 (2005) 31.

Islam en christendom zijn nauw verwant, Dalili. Nederlands-Arabisch tijdschrift 1 (2004) 25.

 

OVER (DE KERK IN) FILIPPI

Brill Encyclopedia of Early Christianity Online, 2018. Philippi.

Elements of the Greco-Roman Context in the Christian Community of Philippi, in C. Breytenbach (ed.), Paul’s Graeco-Roman Context (BETL 277), Leuven: Peeters, 2015, 601-614.

Collaboration of "Samothrakiasts" and Christians in Philippi, in J.A. Marchal (ed.), The People beside Paul (Early Christianity and its Literature 17), Atlanta: SBL, 2015, 83-98.

Philippi. How Christianity Began in Europe. The Epistle to the Philippians and the Excavations in Philippi. London-New Delhi-New York-Sydney: Bloomsbury T&T Clark, 2013.

Christians reacted differently to non-Christian cults, Teologiese Studies 67 (2011), 265-271. (New Testament Abstracts 56 [2012] 608).

De stad Filippi leek Rome in het klein (Philippi looked like a small Rome), Schrift 42 (2010), 71-74.

Filippi: hoe het christendom in Europa begon. Een gids door de opgravingen. Almere: Parthenon, 2009. (New Testament Abstracts 54 [2010] 584-585). Verkrijgbaar bij de uitgever http://www.uitgeverijparthenon.nl/parthenon_verhoef.html.

Syncretism in the church of Philippi, Teologiese Studies 64/2 (2008), 697-714. (New Testament Abstracts 53 [2009] 330).

The church of Philippi in the first six centuries of our era, Teologiese Studies 61/1&2 (2005) 565-592. (New Testament Abstracts 50 [2006], 372).

Why did people in Philippi and elsewhere choose for the Jesus-movement, HTS Teologiese Studies 72/4 (2016). Zie http://www.hts.org.za/index.php/HTS

  

OVER BRIEVEN VAN PAULUS

De Pastorale Brieven. Serie Tekst en Toelichting, Kampen: Kok, 2002. (New Testament Abstracts 46 [2002], 572).

De brieven aan de Tessalonicenzen, Kampen: Kok, 1998. (New Testament Abstracts 43 [1999], 186-187).

Filippenzen Filemon. Serie Tekst en Toelichting, Kampen: Kok, 1998. (New Testament Abstracts 44 [2000], 182-183).

Tessalonicenzen. Serie Tekst en Toelichting, Kampen: Kok, 1995. (New Testament Abstracts 40 [1996], 540).

Die Bedeutung des Artikels τῶν in 1 Thess 2,15, Biblische Notizen 80 (1995), 41-46. (New Testament abstracts 40 [1996], 451).

Er staat geschreven ..., De oud-testamentische citaten in de brief aan de Galaten. Proefschrift, Vrije Universiteit Amsterdam, n.p., 1979 (New Testament Abstracts 25 [1981], 98).

 

BETREFFENDE (IN-)AUTHENTICITEIT

The “Dutch Radicals” Espoused Historical Research as the Basic Principle of Their Study, in: K.L. Parker, E.H. Moser (eds.), The Rise of Historical Consciousness among the Christian Churches, Lanham-Boulder-New York-Toronto-Plymouth (UK), 2013, 141-160.

The Authenticity of the Paulines Should Not be Assumed, Protokolle zur Bibel 19 (2010), 129-151. (New Testament Abstracts 56 [2012] 63).

Determining the Authenticity of the Paulines, The Journal of Higher Criticism 11/2 (2005) 83-95. (New Testament Abstracts 50 [2006], 510).

Pseudepigraphic Paulines in the New Testament, Teologiese Studies 59/3 (2003), 991-1005. (New Testament Abstracts 48 [2004], 306).

Pseudepigraphy and Canon, Biblische Notizen 106 (2001), 90-98. (New Testament Abstracts 45 [2001], 501).

The relation between 1 Thessalonians and 2 Thessalonians and the inauthenticity of 2 Thessalonians, Hervormde Teologiese Studies 53 (1997) 1&2, 163-171. (New Testament Abstracts 42 [1998], 294-295).

The Senders of the Letters to the Corinthians and the Use of "I" and "We", in R. Bieringer (ed.), The Corinthian Correspondence (BETL 125), Leuven: Peeters, 1996, 417-425. (New Testament Abstracts 41 [1997], 371).

Die holländische Radikale Kritik, in R. Bieringer (ed.), The Corinthian Correspondence (BETL 125), Leuven: Peeters, 1996, 427-432. (New Testament Abstracts 41 [1997], 371).

Geen brief van Paulus? Interpretatie 3 (1995, 4), 22.

Numerus, Sekretär und Authentizität, Protokolle zur Bibel 4 (1995), 48-58. (New Testament Abstracts 40 [1996], 61).

 

(KORTE) BIOGRAFISCHE STUDIES

In Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme VI (red. J.W. Buisman, G. Brinkman e.a.), Kampen: Kok, 2006: August Johann Heinrich Wilhelm Brandt, 49-50; Jan Knappert, 139-140; Johannes Cornelis Zaalberg, 350-351.

In Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme V (red. J. van den Berg, J. van Sluis e.a.), Kampen: Kok, 2001: Nicolaas Jan Hommes, 248-249; Harm Mulder, 379-380; Johannes Jacobus Prins, 413-414; Juurd Hari Stelma, 491-492; Adrianus van Veldhuizen, 523-525; Hendrik van Vliet, 539.

Willem Christiaan van Manen: a Dutch radical New Testament scholar, Hervormde Teologiese Studies 55/1 (1999), 221-227. (New Testament Abstracts 44 [2000], 19).

In Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme IV (red. J. van den Berg, A. de Groot e.a.), Kampen: Kok, 1998: Johannes Groenewegen, 159-160; Johannes Koster, 264; Willem Christiaan van Manen, 322-324; Henricus Rudolphus Offerhaus, 349-350; Abraham Balthazar van der Vies, 437-438; Timon Westrik, 447-448.

Adrianus van Veldhuizen. Nieuwtestamenticus, maar vooral een praktisch theoloog, Heerenveen: Groen, 1997. (New Testament Abstracts 42 [1998], 374-375).

W.C. van Manen, Een Hollandse Radicale theoloog, Kampen: Kok, 1994. (New Testament Abstracts 40 [1996], 137).