Graag geef ik lezingen over onderwerpen die binnen mijn huidige werkzaamheden vallen: over de geschiedenis van het oudste christendom, met name in Filippi, en over de Koran en de islam. De islam wordt meestal besproken in relatie tot het christendom en het jodendom, maar ook kan bijvoorbeeld de Koran of de islam en geweld aan de orde komen.

27 februari 2019 lezing in De Drieklank, Chicagostraat 101, 1334 KD, Almere. Ieder is van harte welkom. Het onderwerp is de vraag: Hoe landde Paulus' brief aan de Filippenzen bij de Grieken en de Romeinen in Filippi?

21 februari 2019 lezing over 'De Koran als vervolg op de Bijbel' in De Drvkkery, Markt 51, Middelburg. Aanvang 19:00 uur, einde 21:45. Ieder is van harte welkom.

1 februari 2019 lezing over de Koran in relatie tot de Bijbel in De Poort, Kerkpad 1, Eenrum van 10:00 uur tot 12:00 uur. Ieder is van harte welkom.

november 2018 begint een cursus van vier ochtenden voor een dertigtal theologen  over de Koran als de arabische versie van de joods-christelijke traditie. Dit zijn besloten bijeenkomsten.

20 november 2018 lezing voor PKN-gemeente in Wijchen in De Schakel, Pius 12e straat 85 over personen die zowel in de Bijbel als in de koran voorkomen, met veel aandacht voor Jezus in Bijbel en Koran. De avond begint om 20:00 uur.

17 april 2018 lezing voor de Historische Vereniging van Maartensdijk over het ontstaan van de Koran, over Koran en geweld, en over de relatie van de Koran tot de Bijbel, om 20:00 uur in de Ontmoetingskerk, Koningin Juliannalaan 26, Maartensdijk.

15 februari 2018 lezing over de Koran en de Islam voor de PKN-gemeente in Harderwijk in de Plantagekerk, Stationslaan 136, Harderwijk.

25 januari en 1 februari 2018. Twee avonden Koran lezen in de Ontmoetingskerk, Vlaslaan te Beetsterzwaag. Enkele belangrijke soera's en delen uit soera's zullen gelezen en besproken worden. Iedereen is van harte welkom.

23 en 30 november en 7 en 14 december 2017 in een zaal van de Sint Maartenskerk aan de Nachtegaallaan in Maartensdijk 4 avonden waarin met elkaar belangrijke delen uit de Koran worden gelezen en besproken. Met name de laatste avond zullen teksten uit de Koran waarin Jezus ter sprake komt centraal staan. Toegang vrij. De avonden beginnen om 20:00 uur en eindigen om 22:00 uur.

13 februari 2017 lezing over Koran en geweld voor de Historische Vereniging in Ommeren.

19 februari 2017 over de Koran en de Bijbel in Westernieland. 

12, 26 januari en 9 februari 2017 een vervolgcursus over de Koran voor de PKN-gemeente in Vught.