Graag geef ik lezingen over onderwerpen die binnen mijn huidige werkzaamheden vallen: over bepaalde bijbelboeken, over de geschiedenis van het oudste christendom, met name in Filippi, en over de Koran en de islam. De islam wordt meestal besproken in relatie tot het christendom en het jodendom, maar ook kan bijvoorbeeld de Koran of de islam en geweld aan de orde komen.

28 februari 2024 op uitnodiging van de Katholieke Kerkgemeenschap van Turnhout (BelgiĆ«) om 19:30 uur een lezing met gesprek daarna over Jezus in christendom en islam. 

24 november 2022 op uitnodiging van Leerhuis Noordwijk om 20:00 uur in De Vinkenhof, Achterzeeweg 1, Noordwijk een lezing over Jezus in christendom en islam. Ook anderen zijn daar welkom.

14 mei 2022 op uitnodiging van een groep moslims in een cultureel centrum in Utrecht een lezing over 'Jezus in christendom en islam'.

7 mei 2022 voor de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Vierhouten een lezing over 'Jezus in christendom en islam'.

26 maart 2020 lezing over 'Jeremia en de offercultus (Jeremia 7:22)' in de Sint Maartenskerk, Nachtegaallaan 40, Maartensdijk. Aanvang 20:00 uur. Iedereen is welkom.

19 december 2019 lezing in de Ontmoetingskerk, Koningin Julianalaan 26-28, Maartensdijk om 20:00 uur over Handelingen 16 en de brief aan de Filippenzen. Hoe kreeg de christelijke gemeente in Filippi voet aan de grond? Toegang vrij.

22 en  29 november 2019 op verzoek van een kring van moslims een grote, zij het besloten bijeenkomst waarin ik de eerste avond spreek over mijn motieven om de Koran  te vertalen en dan aan de hand van concrete voorbeelden uit Bijbel en Koran over de problemen die een vertaler onderweg ontmoet, de tweede avond lezen we met elkaar over Abraham en over Jezus die beiden zowel in de Bijbel als in de Koran vaak genoemd worden.

18 november 2019 lezing in de Pauluskerk in Breukelen over 'Filippi en de brief van Paulus aan de Filippenzen . Aanvang 20:00 uur. Iedereen is welkom.

11 november 2019 lezing in de Koorkerk in Middelburg over de relatie tussen Bijbel en Koran, waarbij met name de rol van Jezus in beide tradities wordt belicht. Aanvang 14:00 uur.

27 februari 2019 lezing in De Drieklank, Chicagostraat 101, 1334 KD, Almere. Ieder is van harte welkom. Het onderwerp is de vraag: Hoe landde Paulus' brief aan de Filippenzen bij de Grieken en de Romeinen in Filippi?

21 februari 2019 lezing over 'De Koran als vervolg op de Bijbel' in De Drvkkery, Markt 51, Middelburg. Aanvang 19:00 uur, einde 21:45. Ieder is van harte welkom.

1 februari 2019 lezing over de Koran in relatie tot de Bijbel in De Poort, Kerkpad 1, Eenrum van 10:00 uur tot 12:00 uur. Ieder is van harte welkom.

november 2018 begint een cursus van vier ochtenden voor een dertigtal theologen  over de Koran als de arabische versie van de joods-christelijke traditie. Dit zijn besloten bijeenkomsten.

20 november 2018 lezing voor PKN-gemeente in Wijchen in De Schakel, Pius 12e straat 85 over personen die zowel in de Bijbel als in de koran voorkomen, met veel aandacht voor Jezus in Bijbel en Koran. De avond begint om 20:00 uur.

17 april 2018 lezing voor de Historische Vereniging van Maartensdijk over het ontstaan van de Koran, over Koran en geweld, en over de relatie van de Koran tot de Bijbel, om 20:00 uur in de Ontmoetingskerk, Koningin Juliannalaan 26, Maartensdijk.

15 februari 2018 lezing over de Koran en de Islam voor de PKN-gemeente in Harderwijk in de Plantagekerk, Stationslaan 136, Harderwijk.

25 januari en 1 februari 2018. Twee avonden Koran lezen in de Ontmoetingskerk, Vlaslaan te Beetsterzwaag. Enkele belangrijke soera's en delen uit soera's zullen gelezen en besproken worden. Iedereen is van harte welkom.