A TELLING SELECTION

 

GENERALLY

Wegen naar Rome. Zoektocht naar het hart van religie, Middelburg: Skandalon, 2023.

 

WITH RESPECT TO THE ISLAM

Jezus in christendom en islam, Middelburg: Skandalon, second edition 2022.

Jezus in christendom en islam, Middelburg: Skandalon, 2021.

De Koran, heilig boek van de Islam. Third corrected edition, Vught: Skandalon, 2019. For ordering it see www.skandalon.nl.

Wat Bijbel en Koran leren over Jezus, Volzin 16,6 (2017), 40-42.

Uitleg bij de Koran. Vught: Skandalon, 2017. For ordering it see www.skandalon.nl.

De Koran, heilig boek van de Islam. Second revised edition, Vught: Skandalon, 2016. 

De Koran, heilig boek van de Islam, Maartensdijk: Verhoef, 2015.

Samen op zoek naar antwoorden. Dalili. Nederlands-Arabisch tijdschrift 3 (2005) 22.

Er is nooit een simpel antwoord!Dalili. Nederlands-Arabisch tijdschrift 2 (2005) 31.

Islam en christendom zijn nauw verwant, Dalili. Nederlands-Arabisch tijdschrift 1 (2004) 25.

 

ABOUT (THE CHURCH OF) PHILIPPI

Brill Encyclopedia of Early Christianity Online, 2018. Philippi.

Collaboration of "Samothrakiasts" and Christians in Philippi, in J.A. Marchal (ed.), The People beside Paul (Early Christianity and its Literature 17), Atlanta: SBL, 2015, 83-98.

Elements of the Greco-Roman Context in the Christian Community of Philippi, in C. Breytenbach (ed.), Paul’s Graeco-Roman Context (BETL 277), Leuven: Peeters, 2015, 601-614.

Philippi. How Christianity Began in Europe. The Epistle to the Philippians and the Excavations in Philippi. London-New Delhi-New York-Sydney: Bloomsbury T&T Clark, 2013.

Christians reacted differently to non-Christian cults, Teologiese Studies 67 (2011), 265-271. (New Testament Abstracts 56 [2012] 608).

De stad Filippi leek Rome in het klein (Philippi looked like a small Rome), Schrift 42 (2010), 71-74.

Filippi: hoe het christendom in Europa begon. Een gids door de opgravingen. Almere: Parthenon, 2009. (New Testament Abstracts 54 [2010] 584-585). See http://www.uitgeverijparthenon.nl/parthenon_verhoef.html.

Syncretism in the church of Philippi, Teologiese Studies 64/2 (2008), 697-714. (New Testament Abstracts 53 [2009] 330).

The church of Philippi in the first six centuries of our era, Teologiese Studies 61/1&2 (2005) 565-592. (New Testament Abstracts 50 [2006], 372).

Why did people in Philippi and elsewhere choose for the Jesus-movement?, HTS Teologiese Studies 72/4 (2016). See http://www.hts.org.za/index.php/HTS

 

PAULINE EPISTLES

De Pastorale Brieven. Serie Tekst en Toelichting, Kampen: Kok, 2002. (New Testament Abstracts 46 [2002], 572).

De brieven aan de Tessalonicenzen, Kampen: Kok, 1998. (New Testament Abstracts 43 [1999], 186-187).

Filippenzen Filemon. Serie Tekst en Toelichting, Kampen: Kok, 1998. (New Testament Abstracts 44 [2000], 182-183).

Tessalonicenzen. Serie Tekst en Toelichting, Kampen: Kok, 1995. (New Testament Abstracts 40 [1996], 540).

Die Bedeutung des Artikels τῶν in 1 Thess 2,15, Biblische Notizen 80 (1995), 41-46. (New Testament abstracts 40 [1996], 451).

Er staat geschreven ..., De oud-testamentische citaten in de brief aan de Galaten. Proefschrift, Vrije Universiteit Amsterdam, n.p., 1979 (New Testament Abstracts 25 [1981], 98).

 

WITH RESPECT TO (IN-)AUTHENTICITY

The “Dutch Radicals” Espoused Historical Research as the Basic Principle of Their Study, in: K.L. Parker, E.H. Moser (eds.), The Rise of Historical Consciousness among the Christian Churches, Lanham-Boulder-New York-Toronto-Plymouth (UK), 2013, 141-160.

The Authenticity of the Paulines Should Not be Assumed, Protokolle zur Bibel 19 (2010), 129-151. (New Testament Abstracts 56 [2012] 63).

Determining the Authenticity of the Paulines, The Journal of Higher Criticism 11/2 (2005) 83-95. (New Testament Abstracts 50 [2006], 510).

Pseudepigraphic Paulines in the New Testament, Teologiese Studies 59/3 (2003), 991-1005. (New Testament Abstracts 48 [2004], 306).

Pseudepigraphy and Canon, Biblische Notizen 106 (2001), 90-98. (New Testament Abstracts 45 [2001], 501).

The relation between 1 Thessalonians and 2 Thessalonians and the inauthenticity of 2 Thessalonians, Hervormde Teologiese Studies 53 (1997) 1&2, 163-171. (New Testament Abstracts 42 [1998], 294-295).

The Senders of the Letters to the Corinthians and the Use of "I" and "We", in R. Bieringer (ed.), The Corinthian Correspondence (BETL 125), Leuven: Peeters, 1996, 417-425. (New Testament Abstracts 41 [1997], 371).

Die holländische Radikale Kritik, in R. Bieringer (ed.), The Corinthian Correspondence (BETL 125), Leuven: Peeters, 1996, 427-432. (New Testament Abstracts 41 [1997], 371).

Numerus, Sekretär und Authentizität, Protokolle zur Bibel 4 (1995), 48-58. (New Testament Abstracts 40 [1996], 61).

Geen brief van Paulus? Interpretatie 3 (1995, 4), 22.

 

(SHORT) BIOGRAPHICAL STUDIES

In Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme VI (red. J.W. Buisman, G. Brinkman e.a.), Kampen: Kok, 2006: August Johann Heinrich Wilhelm Brandt, 49-50; Jan Knappert, 139-140; Johannes Cornelis Zaalberg, 350-351.

In Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme V (red. J. van den Berg, J. van Sluis e.a.), Kampen: Kok, 2001: Nicolaas Jan Hommes, 248-249; Harm Mulder, 379-380; Johannes Jacobus Prins, 413-414; Juurd Hari Stelma, 491-492; Adrianus van Veldhuizen, 523-525; Hendrik van Vliet, 539.Willem Christiaan van Manen: a Dutch radical New Testament scholar, Hervormde Teologiese Studies 55/1 (1999), 221-227. (New Testament Abstracts 44 [2000], 19).

In Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme IV (red. J. van den Berg, A. de Groot e.a.), Kampen: Kok, 1998: Johannes Groenewegen, 159-160; Johannes Koster, 264; Willem Christiaan van Manen, 322-324; Henricus Rudolphus Offerhaus, 349-350; Abraham Balthazar van der Vies, 437-438; Timon Westrik, 447-448.

Adrianus van Veldhuizen. Nieuwtestamenticus, maar vooral een praktisch theoloog, Heerenveen: Groen, 1997. (New Testament Abstracts 42 [1998], 374-375).

W.C. van Manen, Een Hollandse Radicale theoloog, Kampen: Kok, 1994. (New Testament Abstracts 40 [1996], 137).